„Občanská poradna Rumburk“

Občanská poradna Rumburk je členem Asociace občanských poraden, která poradny sdružuje.

Poradna absolvovala proces hodnocení kvality sociálních služeb a získal tak Certifikát od Asociace občanských poraden Praha.

Občanská poradna poskytuje služby na principu bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti.

Poslání

Posláním občanské poradny je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí:

 • podporovat v jeho rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad,  aktivní pomoci a asistence.
 • pomáhat mu orientovat se v jeho právech a povinnostech, aby dokázal efektivně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a nalézt řešení své situace

 

                       

Cílem občanské poradny je, každému kdo se na ni obrátí, zabezpečit:

 • podporu a pomoc při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů
 • podporu a pomoc při získávání informací o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb
 • podporu při hledání možných alternativ řešení  a jejich realizaci
 • podporu v psychické soběstačnosti v řešení situace
 • informace o dostupných službách

Konkrétní měřitelné cíle Občanské poradny Rumburk jsou stanoveny vždy na kalendářní rok: 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017LetakOP.pdf

Informační leták      LetakOP.pdf

Inspekce sociálních služeb 

V roce 2009 provedl Krajský úřad Ústeckého kraje kontrolu v Občanské poradně Rumburk.  Předmětem inspekce byla provedena kontrola:

 • plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • kvality sociální služby - plnění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb

Výsledek kontroly = Občanská poradna Rumburk splňuje výše zmíněné povinnosti (viz inspekční zprávaInsZprava.pdf)

Otevírací doba pro veřejnost: 

 

 Občanská poradna Rumburk Občanská poradna Rumburk, k.m. Šluknov 
   Provoz poradny zahájen 6.9.2010
PO    9,00 - 12,00  a  13,00 - 15,30 hodin PO     15,00 - 16,00 hodin 
UT     9,00 - 12,00 hodin  Poslední klient bude přijat nejpozději v 16,00 hodin!
ST     9,00 - 12,00  a  13,00 - 15,30 hodin   
ČT     9,00 - 12,00 jen objednávání klientů  
PA    9,00 - 12,00 hodin  

Aktuální uzavírky jednotlivých pracovišť naleznete vždy v sekci Aktuálně.

Jak můžete poradnu v Rumburku kontaktovat?

 • Poštou:                  Občanská poradna Rumburk, Sukova 1055, 408 01 Rumburk
 • E-mailem:               op@charitarumburk.cz   98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc
 • Telefonicky:             +420 412 384 745
 • Osobně:                  na poštovní adrese v otevírací době

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Brodinová, DiS., vedoucí OP

Bližší informace o průběhu poskytovaných poradenstkých službách, právech a povinnostech klietnů jsou uvedeny v Provozním řádu poradny. 

Jak můžete poradnu ve Šluknově kontaktovat?

 • Poštou:               Občanská poradna Rumburk, k.m. Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77  Šluknov
 • E-mailem:            op.slk@charitarumburk.cz    98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc
 • Osobně:               na poštovní adrese v otevírací době

Kontaktní osoba: Mgr. Ritschel M., poradce

Bližší informace o průběhu poskytovaných poradenstkých službách, právech a povinnostech klietnů jsou uvedeny v Provozním řádu poradny. 

                                 

Nápady, připomínky, stížnosti

Stížnostní řád je tu pro klienty, kteří nejsou spokojeni s chováním, činností, kompetentností pracovníka či vedoucího poradny, nebo kvalitou služeb či s jiným klientem.

 

Komu služby poskytujeme?

Služba je poskytována všem, kteří se na poradnu obrátí. Nachází se v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit sami.

Věkové vymezení: Bez omezení věku

Lokální vymezení: Poradnu především kontaktují zájemci ze Šluknovského výběžku, výjimkou však nejsou ani zájemci z jiných krajů ČR nebo cizinci, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce nebo mají překladatele.

Kdy poskytnutí služby můžeme odmítnout?

 • Když zájemce žádá o službu, kterou poradna neposkytuje (např. služby komerčního charakteru, pobytové služby)
 • Když poradna nemá dostatečnou kapacitu nebo zájemce není schopen definovat zakázku (např.:zájemce je pod silným vlivem návykových látek apod.)

Neposkytujeme poradenství komerční  povahy, zejména v:

Oblastech daní a  obchodního práva            

Nesepisujeme smlouvy, nepřepisujeme písemnosti.  Můžeme poskytnou vzory těchto dokumentů.

V jakých oblastech radíme?

Např. v oblastech:

 • Sociální dávky, sociální služby, pojištění
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení, Rodinné a partnerské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy
 • Zdravotnictví, Školství a vzdělávání
 • Ekologie, Ochrana spotřebitele
 • Finanční a rozpočtová problematika
 • A jiné….

Spolupracujeme s AOP a poskytujeme poradenství v oblasti:

 • Dluhového poradenství (od r. 2008-2011)
 • Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR (od r. 2007)
 • Spotřebitelské poradenství-nákup na splátky (od r. 2007-2011)
 • Bytová politika (od r. 2006)
 • Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně právních vztazích (od r. 2006)

Co Vás může zajímat?

 • Časté dotazy
 • Ať se Váš dluh nezvětší o zbytečné náklady!  TZ6-OP.pdf
 • Dluhy jsou noční můrou a rostou!   TZ5-OP.pdf
 • Jaký byl rok 2008 v poradně?  TZ1-OP.pdf
 • Exekuční řízení  TZ9-OP.pdf
Podpořte nás