Velikonoční odpoledne 2015

Tato každoroční rukodělná akce je přístupná nejen uživatelům sociálních služeb organizace, ale i veřejnosti.
Během celého odpoledne byla pro návštěvníky připravena stanoviště, kde si mohli vyrobit různé velikonoční dekorace, např. papírový košíček, madeirová vejce, pomlázku, zelené osení s papírovou skládačkou, zápich zajíce ze dřeva, tematické omalovánky apod.. Akce se zúčastnilo více jak 40 osob.

Cíl akce: zprostředkovat uživatelům kontakt se společenským prostředím, seznámit je nebo jim oživit tradice a velikonoční zvyky, výchova k plánování si práce a udržování pořádku i čistoty při práci, získání dovednosti a zručnosti při práci s různými materiály, vlastnoruční výroba velikončních dekorací a možnost si je odnést domů, společně trávený volný čas.

Podpořte nás
 

Vážení klienti Občanské poradny Rumburk,

velmi se Vám omlouváme za krátkodobé přerušení telefonické komunikace s poradnou dne 24.1. mezi 10,30-11,00 hodinou, které bylo zapříčiněno technickou závadou na telefonu.

Pokud chcete poradnu opět kontaktovat, neváhejte využít telefon 412 384 745 nebo náhradní 412 384 744. Děkujeme Vám za pochopení

OMLUVA - technické potíže na telefonu