Důležité dokumenty organizace ke stažení zde:

Informační leták NZDM

Stížnostní řád NZDM

Výroční zpráva za rok 2015

Nízkoprahy pod lupou 2014

Agentura Millward Brown provedla ve spolupráci s Českou asociací streetwork výzkum prostředí nízkoprahových klubů.Výstupy za celou ČR a konkrétní výstupy za NZDM Žijeme spolu, který Oblastní charita Rumburk provozuje jsou obsaženy v této zprávě. Tohoto výkumu se zúčastnilo 43 klubů a 625 klientů. V každé otázce je důležité zohlednit bázi pro danou otázku – tzn. počet odpovědí (vždy uvedeno v závorce pod grafem). Čím menší je báze, tím víc mohou být výsledky ovlivněny náhodou. V některých případech mohou být odpovědi ovlivněny reprezentativním vzorkem našich respondentů.

Nízkoprahy pod lupou 2012

Agentura Millward Brown provedla ve spolupráci s Českou asociací streetwork výzkum prostředí nízkoprahových klubů.Výstupy za celou ČR a konkrétní výstupy za NZDM Žijeme spolu, který Oblastní charita Rumburk provozuje jsou obsaženy v této zprávě. Je důležité si uvědomit, že výkumu se zúčastnilo 39 klubů a 406 klientů. v některých případech mohou být odpovědi ovlivněny reprezentativním vzorkem našich respondentů.

Logo Charita ČR

Logo v červenobílém provedení

Pověření k výkonu SPOD

Organizaci bylo vydáno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v tomto rozsahu (viz. rozhodnutí)

Logo Tříkrálové sbírky

Stanovy OCH Rumburk

Katalog kompenzačních,

Podpořte nás