Potřebných rok od roku přibývá

Sociální šatník rumburské charity rok od roku vydává stále více ošacení. I v roce 2012 evidují pracovníci Oblastní charity Rumburk o 202 osob více než v roce předcházejícím.

V šatníku si pracovnice orientačně evidují počty osob, kterým byla materiální pomoc vydána. Proto můžeme s jistotou říci, že pomoc má stoupající tendenci. Evidujeme počty mužů, žen i dětí a to od roku 2009.

V roce 2009 si přišlo bezplatně vyzvednou oblečení celkem 507 osob, v roce 2010 to bylo už o 37 osob více. V roce 2011 šatník vydal bezplatnou materiální pomoc celkem 667 osobám, z toho bylo 179 mužů, 178 žen a 310 dětí. V roce 2012 už celkový počet osob narostl o 202 osob.

Jakou pomoc přijímáme? Kdy ji můžete přinést nebo si ji naopak vyzvednout? Na tyto otázky naleznete odpověď na webových stránkách Oblastní charity Rumburk http://charitarumburk.cz/jina-pomoc/socialni-satnik/.

Děkujeme tímto dárcům i zahraničním, kteří pomoc do šatníku darovali.

Podpořte nás